akcesoran


akcesoran
accessory
* * *
• accessory

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • akcesoran — ȁkcesōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji ima manju važnost u odnosu na što bitnije, koji nije glavni, koji je manje važan; nebitan, sporedan 2. koji je dodatan, pridodan; dopunski SINTAGMA akcesorna tužba tužba kojom se novi tužitelj… …   Hrvatski jezični portal